https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/zbigniew-ziobro-nadzorowal-sledztwo-w-sprawie-nielegalnego-finansowania-wlasnej/z9p4gwp #polska #finanse #bekazpisu #oderwaniodrzeczywistosci

Read more