Cały zysk GPW z debiutu Allegro na walkę z COVID-19.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin ogłosił, że podległa mu Giełda Papierów Wartościowych przeznaczy „na walkę z COVID-19” cały swój zysk z rekordowego obrotu akcjami podczas debiutu Allegro. Chodzi o około 680 tys. zł, czyli mniej niż jedną setną szacowanego kosztu druku kart…