Kolejne grupy zawodowe…

Kolejne grupy zawodowe domagają się przywilejów kosztem reszty społeczeństwa

Strażnicy miejscy chce przywilejów emerytalnych jak mundurowi, podobne żądania mają funkcjonariusze inspekcji transportu drogowego. Wydatki na przywileje emerytalne w Polsce wynoszą 2.6 proc. a w Niemczech i Czechach jedynie 0.5 proc.
Udział osób w wieku 65+ w populacji Polski jest jeszcze jednym z najniższych w UE – w 2015 r. wyniósł 15 proc. i tylko w czterech państwach Unii był niższy. Mimo to wydatki emerytalno-rentowe przekraczają średnią unijną – wyniosły 13,5 proc. PKB, wobec 12,7 proc. PKB średnio w UE.

Polecam:
https://www.wykop.pl/link/5598157/straz-miejska-chce-przywilejow-emerytalnych/

#ekonomia #gospodarka #bekazpisu #neuropa #finanse