Polska gospodarka zmniejszyła się o 8,2 proc. w II kw. GUS podał najnowsze dane

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł w II kw. 2020 roku o 8,2% r/r wobec 2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.