Załamanie akcji kredytowej w sierpniu. Małe firmy otrzymały znacznie mniej kredytów

W sierpniu 2020 r., w porównaniu do sierpnia 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,8 proc.), jak i wartościowym (-31,9 proc.) – podaje Biuro Informacji Kredytowej.